grennav

Betonska galanterija

Vrhunska tehnologija implementirana u fabrici za proizvodnju vibropresovanih betonskih elemenata omogućuje visok kvalitet proizvoda, znatno iznad nivoa drugih proizvoda, a takođe i manje troškove proizvodnje. Pošto se fabrika nalazi neposredno uz reku, proizvodnja peska, šljunka i njihovih frakcija obavlja se po znatno nižim troškovima. Sve to zajedno, manji troškovi proizvodnje i jeftinije sirovine, omogućuje da proizvodnja betonske galanterije bude profitabilna.

Povećanje obima proizvodnje i plasmana behaton elemenata spada u prioritetne ciljeve poslovne politike. Povećanje obima proizvodnje bazira se na tehničkim mogućnostima fabrike i dobroj snabdevenosti potrebnim sirovinama, a obim plasmana na visokom kvalitetu proizvoda i maloj pokrivenosti tržišnog prostora Srbije.

Visok nivo i stalno poboljšanje kvaliteta behaton elemenata, uvođenje novih proizvoda i njihovo kombinovanje u različite forme parternog uređenja, korišćenje novih materijala za završnu obradu betonskih elemenata i mogućnost kombinovanja više boja po želji kupca, tačne dimenzije svakog proizvoda ponaosob i visoke performanse betona: veća zbijenost, tvrdoća, otpornost na vodu i habanje, kao i njihov estetski izgled omogućuje veliku tražnju proizvoda na tržištu, tim pre što „MN“ može, zbog visokog nivoa tehnologije u proizvodnji i jeftinijih sirovina, da ponudi realno prihvatljive cene.

U dosadašnjem poslovanju „MN“ je pokrivao deo područja grada Beograda, deo područja Vojvodine, kao i oblast Podrinja. Na ostalim područjima „MN“ se nije pojavljivao ili se pojavljuje sporadično. Sva ta područja „MN“ marketinški obrađuje s ciljem da identifikuje potencijalne kupce i utvrdi mogućnost za međusobnu saradnju, a pri tome u celosti sprovodi proceduru definisanu ISO standardom kvaliteta.

U katalogu Fabrike detaljno je prikazan proizvodni program, deo urbanih celina koje smo uredili u više gradova Srbije, a i potrebna uputstva za ugradnju naših proizvoda po principu „uradi sam“.