Header backgorund

Betonska Galanterija

Više informacija

Proizvodni proces

Vibropresovani, dvoslojni betonski proizvodi (ploče, ivičnjaci, kanalete, stepenici) sačinjeni su od nosivog sloja betona niskog W/C faktora sačinjenog od mešavine rečnog agregata...

VIŠE INFORMACIJA

Kontrola kvaliteta

Svi naši betonski vibropresovani betonski proizvodi zadovoljavaju standarde definisane važećom zakonskom regulativom. Za sve proizvode posedujemo ateste o kvalitetu istih...

VIŠE INFORMACIJA

Standardi i sertifikati

Ispunjavamo standarde i za to posedujemo sertifikat za vibropresovane betonske proizvode SRPS EN 1338, SRPS EN 1339 SRPS EN 1340; sertifikat - atest o kvalitetu svakog pojedinačnog...

VIŠE INFORMACIJA