Header backgorund

Kontrola kvaliteta – laboratorija

Svi naši betonski vibropresovani betonski proizvodi zadovoljavaju standarde definisane važećom zakonskom regulativom.

Za sve proizvode posedujemo ateste o kvalitetu istih.

Obzirom na veliki dnevni kapacitet proizvodnje, u cilju svakodnevne kontrole kvaliteta proizvoda i ulaznih sirovina vršimo potrebna ispitivanja u sopstvenoj laboratoriji, koja je opremljena svom potrebnom, atestiranom opremom za ispitivanje kvaliteta ,odnosno ispunjavanje standarda:
– SRPS EN 1338
– SRPS EN 1339
– SRPS EN 1340