Header backgorund

Proces proizvodnje

Vibropresovani, dvoslojni betonski proizvodi (ploče, ivičnjaci, kanalete, stepenici) sačinjeni su od:
1. nosivog sloja betona niskog W/C faktora sačinjenog od:
– mešavine rečnog agregata iz reke Drine, sa sopstvene separacije, granulometrijskog sastava 0-4 i 4-8 mm,
– veziva PC CEM II42,5R „Lafarge“ Beočin,
– aditiva koji pospešuju hidrataciju cementa i smanjuju vodoupojnost ploča, a samim tim povećavaju otpornost na mraz, so i habanje

2. završnog – gornjeg habajućeg sloja sačinjenog od:
– raznih vrsta drobljenih agregata, frakcije 1-3 mm (drinskog drobljenog agregata, rudničkog kvarca, uvoznih granita i kvarca različitih prirodnih boja),
– veziva PC CEM II42,5R „Lafarge“ Beočin ili za svetle nijanse (žute, bele, roze) beli PC 52,5 „Holcim“,
– aditiva koji pospešuje hidrataciju cementa i smanjuje vodoupojnost ploča, a samim tim povećava otpornost na mraz, so i habanje .

Za bojeni program betonskoj smeši dodaje se boja u tečnom stanju procentualno vezivu.
Pod krovom fabrike, uz proizvodno postrojenje nalazi se moderna potpuno automatizovana fabrika betona, sa posebnim mešalicama za završni i nosivi sloj, sa potpunom kontrolom dozaže agregata, cementa, vode i aditiva i sa dva silosa sa cementom za nosivi i završni sloj vibropresovanih betonskih proizvoda.

Tek proizvedeni vp. betonski proizvodi odvoze se sa proizvodne linije automatskim robotom na odležavanje, dozrevanje u zatvorene komore, gde ostaju do postizanja potrebne marke betona i čvrstoće na savijanje za bezbedno (bez oštećenja) pakovanje lagerovanje elemenata na skladište u krugu fabrike.
Linija za pakovanje je takođe potpuno automatizovana.