Header backgorund

Kontakt

Prodajni centar Loznica

mapa

Republike Srpske bb
15300 Loznica
Tel: +381 (0)15 879 800;+381(0)15 879 832

Fax: +381 (0)15 879 888
E-mail:prodaja@mn.co.rs

Predstavništvo Novi Sad

mapa

Ljubomira Nenadovića br. 3
21000 Novi Sad
Tel: +381 (0)21 472 6540
Fax: +381 (0)21 483 0609
E-mail: officens@mn.co.rs

Predstavništvo Beograd

mapa

Kosovska br. 32
11000 Beograd
Tel: +381(0)11 3033 787
Tel: +381(0)11 3221 500
Fax: +381(0)11 3033 787
E-mail: officebg@mn.co.rs

Fabrika za proizvodnju VPE

mapa

Republike Srpske bb
15300 Loznica
Tel: +381 (0)15 879 800
Fax: +381 (0)15 879 888
E-mail: office@mn.co.rs

Prodajni centar Ugrinovci

mapa

Partizanska br. 189
11277 Ugrinovci
Tel: +381 (0)11 3733 500
E-mail: mn.ugrinovci@mn.co.rs

Poslovnica transporta

mapa

Republike Srpske bb
15300 Loznica
Tel: +381 (0)15 879 800
Fax: +381 (0)15 879 888
E-mail: office@mn.co.rs