Header backgorund

Vibropresovani betonski proizvodi

Kanalete

Behaton element sa funkcijom preuzimanja atmosferskih padavina sa popločanih površina, koje uz pravilan podužni pad odvode iste do kišne kanalizacije. Mogućnošću izbora boje betona završnog sloja, ili čak i varijante „prane“ obrade daje kanaletama, kao sastavnom delu popločanih površina, mogućnost…

› VIŠE INFORMACIJA

Stepenici

Svojom dimenzijom stepenik se nameće u denivelacijama popločanih površina: platoa, parkovskih staza, stepeništa javnih objekata, parternih uređenja stepeništa, šetališta. Veoma dobro rešenje za popločavanje površina eksploatisanih teškim saobraćajem. Idealno rešenje za brzu izradu završne obrade obaloutvrda naših reka.

› VIŠE INFORMACIJA

Žardinjere

Same ili u grupi sa veoma atraktivnom spoljnom obradom, naše žardinjere su pravi izbor za sadnju Vašeg omiljenog cveća ili niskog zelenog rastinja u Vašem omiljenom delu dvorišta ili pak na Vašoj terasi. Zanimljivo rešenje za denivelaciju terena ukoliko je…

› VIŠE INFORMACIJA