Header backgorund

Behaton ploče

Jota

Svojim oblikom u slogu daje idealni izbor za prijem velikog saobraćajnog opterećenja, te se preporučuje za izradu platoa za kamione, parkinge, rampe za teretni saobraćaj, skladišne prostore.

› VIŠE INFORMACIJA

Kaldrma

Sedam različitih dimenzija behaton ploča i posebno prilagođene boje i izbor prirodnog kamenog agregata za završni sloj u varijanti “pranih“ ploča daje jedinstven prirodan izgled kaldrme. Idealna je za parterna uređenja sredina u kojima se akcenat daje tradicionalnom izgledu. Obzirom…

› VIŠE INFORMACIJA

Kobra

Behaton ploče koje su zauzele svoje mesto u popločavanju širokih trotoara i komfornih parkovskih staza, kao upečatljiva bordura istih. Kombinacijom sa 20×20 daje atraktivnu verziju sloga za popločavanje prohodnih terasa u sklopu privatnih, ali i ugostiteljskih objekata.

› VIŠE INFORMACIJA

Kvatro 1

Odličan izbor behaton ploče 10x10x6 za parterno uređenje dvorišnih, parkovskih staza i trotoara. Dobar izbor za rešavanje popločavanja kružnih platoa. Estetski lep izgled u kombinacijama sa drugim pločama: 20×20; 10×20 30×30; 30×20; 40×40; 50×50. Dobar izbor 10x10x8 za teretno saobraćajno…

› VIŠE INFORMACIJA

Kvatro 12

Standardne behaton ploče pogodne za parterna uređenja: dvorišta, trotoara i parkinga. Zahvalna za kombinacije sa pločama: 20×20; 30×20. Izrazito atraktivan i posebno stabilan slog ove ploče za teško saobraćajno opterećenje, čini slog tzv. „riblja kost“. Proizvedena u bojenom programu dobar…

› VIŠE INFORMACIJA

Kvatro 2

Ove behaton ploče našle su svoje mesto najvećim delom u parternom uređenju gradova širom naše zemlje ugradnjom u mnoge trotoare, parkinge, gradske trgove, industrijske prostore, parkovske staze, školska okruženja.

› VIŠE INFORMACIJA

Kvatro 3

Ove behaton ploče našle su svoje mesto najvećim delom u parternom uređenju gradova širom naše zemlje ugradnjom u mnoge trotoare, parkinge, gradske trgove, industrijske prostore, parkovske staze, školska okruženja.

› VIŠE INFORMACIJA

Kvatro 32

Ove behaton ploče našle su svoje mesto najvećim delom u parternom uređenju gradova širom naše zemlje ugradnjom u mnoge trotoare, parkinge, gradske trgove, industrijske prostore, parkovske staze, školska okruženja.

› VIŠE INFORMACIJA

Kvatro 4

Ove behaton ploče su vrhunski izbor za parterna uređenja velikih površina u svim naseljenim mestima, uređenje platoa uz bazene, prohodne terase ugostiteljskih objekata. Dominantne, svoju lepotu izražavaju kroz raznolike završne slojeve, boje, a najatraktivnija verzija su svakako „prane“ behaton ploče…

› VIŠE INFORMACIJA

Kvatro 5

Ove behaton ploče su vrhunski izbor za parterna uređenja velikih površina u svim naseljenim mestima, uređenje platoa uz bazene, prohodne terase ugostiteljskih objekata. Dominantne, svoju lepotu izražavaju kroz raznolike završne slojeve, boje, a najatraktivnija verzija su svakako „prane“ behaton ploče…

› VIŠE INFORMACIJA

Rebro

Behaton ploče namenjene za saobraćajnu komunikaciju osoba sa oštećenim vidom. To su ploče „vodilje“. Naš proizvodni program poseduje ploču sa koncentričnim krugovima u reljefnoj formi rebra koja se postavlja na mestu račvanja pravca kretanja i time osobama sa oštećenim vidom…

› VIŠE INFORMACIJA

Romanika

Rustične behaton ploče sa bojenom obradom u tehnici „color mixom“ jedinstvenom, neponovljivom, kompjuterski vođenom tehnikom oslikavanja našla je svoje mesto u parternim uređenjima sredina u kojima dominiraju objekti čije su fasade izvedene opekom, tesanim kamenom. Pravi izbor za uređenje: salaša,…

› VIŠE INFORMACIJA

Romb

Zanimljiv za velike javne površine sa kombinacijama u raznim bojama. Pažljivom kombinacijom tri boje dobija se interesantni trodimenzionalni efekat, koji daje privid širine uzanih pešačkih staza.

› VIŠE INFORMACIJA

Saće

Behaton ploča prvenstveno namenjena parking prostorima. Otvori u pločama mogu biti zatravljeni, čime oplemenjuju parkirne površine, ili zasute drobljenim kamenim agregatom frakcije 2-4mm.

› VIŠE INFORMACIJA

Seksta

Standardne behaton ploče pogodne za parterna uređenja dvorišnih i parkovskih staza. Izradom bordura staza u bojama lepota sloga ove ploče, na kompletnoj površini popločavanja, dolazi do potpunog izražaja.

› VIŠE INFORMACIJA

Toka

Behaton ploče namenjene popločavanju kontaktnih spojeva trotoara i pešačkih prelaza.

› VIŠE INFORMACIJA