grennav

Ugostiteljstvo i turizam

Počev od 2001. godine, „MN“ ozbiljnije nastupa u oblasti turizma i ugostiteljstva.
Obzirom da je usvojenom Strategijom razvoja Grada Loznice, razvoj turizma definisan kao ključna oblast, te da i u razvoju privrede na širem – državnom nivou turizam zauzima značajno mesto i „MN“ će u narednom periodu težiti da poveća svoju aktivnost u ovoj oblasti.

Imajući u vidu blizinu Banje Koviljače, planine Gučevo, reke Drine i Tršića, posebnu pažnju treba posvetiti stvaranju uslova za razvoj sporstko-rekreativnog i poslovno-kongresnog turizma. Razvojne aktivnosti u ovoj oblasti, pored ekonomskog, mogu imati pozitivan uticaj na životnu sredinu i stvaranje novog pozitivnog imidža „MN“-a i grada Loznice.
U okviru Društva posluju dva objekta iz ove oblasti i to vila „Nešić“ u Loznici i prenoćište „Oaza“ u Malom Zvorniku.
Na mestu gde se danas nalazi vila „Nešić“, planirana je izgradnja visokokategorizovanog hotela. I faza izgradnje je završena, a u narednom periodu se planira nastavak i okončanje investicije izgadnjom II faze. Budući hotel, predstavljaće centar sportsko rekreativnog kompleksa, koji će sadržati i terene za velike i male sportove, veštačko jezero, uređenu plažu i ostale sadržaje neophodne za odmor i rekreaciju gostiju. Takođe, velika klimatizovana sala kapaciteta blizu 500 mesta, omogućiće organizaciju svih vrsta proslava, poslovnih ručkova, a u kombinaciji sa smeštajnim kapacitetima hotela – visokokategorizovanim sobama i dodatnim sadržajima, sve uslove za bavljenje poslovno-kongresnim turizmom. Ostvarenjem ovim planova, svakako će se poboljšati turističko-ugostiteljska ponuda samog „MN“-a, ali i kraja u kome se nalazi.