grennav

Osnovne delatnosti

Osnovna i pretežna delatnost kompanije MN je trgovina naftnim derivatima na malo u specijalizovanim prodavnicama. Međutim, godinama rasta i razvoja u poslovanju su se izdvojile 4 delatnosti:


I Otkup, proizvodnja i prerada voća

MN poseduje hladnjaču u Krupnju kapaciteta 3400 tona. U sklopu hladnjače nalazi se i sušara za voće i povrće. Počev od 2002. godine, proizvodni pogoni hladnjače su kompletno remontovani. Hladnjača MN u Krupnju je najveći privredni subjekat na teritoriji opštine Krupanj.


II Proizvodnja i ugradnja betonske galanterije

MN poseduje najsavremeniju fabriku za proizvodnju betonske galanterije u regionu. Fabrika je nemačke proizvodnje, firme MASA, kapaciteta 2000m2 dnevno. U proizvodnom asortimanu fabrike se nalaze sve vrste, oblici i boje betonskih ploča, betonskih ivičnjaka, žardinjera i betonskih blokova proizvedenih od najkvalitetnijih domaćih i uvoznih materijala. Naše betonske ploče su ulepšale javne i privatne površine, pločnike i trotoare u mnogim gradovima u Srbiji (Beograd, Novi Sad, Šabac, Obrenovac, Sremska Mitrovica, Loznica, Banja Koviljača, Krupanj…) kao i u Zvorniku (BiH). MN ima sopstveni vozni park i građevinsku mehanizaciju, kao i sve potrebne licence za obavljanje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova u niskogradnji.


III Turizam i ugostiteljstvo

U okviru kompanije MN posluju dva turističko-ugostiteljska objekta i to:

  • vila „Nešić“ u Loznici,
  • prenoćište „Oaza“ u Malom Zvorniku.



IV Trgovina i usluge

1. Trgovina naftom
Kao osnovna i pretežna delatnost, promet naftnih derivata je i danas značajan u poslovanju kompanije. MN trenutno poseduje dve benzinske pumpe i to:

  • benzinska pumpa MN Loznica – Šepak
  • benzinska pumpa MN Mali Zvornik


U okviru benzinskih pumpi posluju prodavnice robe široke potrošnje.

2. Teretni terminali i špediterske usluge

U sklopu MN-a posluju dva carinska terminala, teretni terminal Trbušnica u Loznici i teretni terminal Mali Zvornik – Novi Most u Malom Zvorniku, na kojima je omogućen smeštaj i parkiranje teretnih vozila koja se nalaze u carinskom postupku pri prelasku granice između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Na oba teretna terminala MN poseduje svoje špedicije koje pružaju usluge u postupku carinjenja robe.

3. Poslovnica transporta

Kompanija MN poseduje sopstveni vozni park koji omogućava celokupan prevoz robe za sopstvene potrebe kao i pružanje usluga prevoze robe u domaćem i međunarodnom saobraćaju.