grennav

Poslovna politika

Polazeći od tehničkih i materijalnih resursa kojima raspolaže, uvažavajući zahteve tržišta i tekuću ekonomsku situaciju, kao osnovne ciljeve poslovne politike „MN“ je utvrdio:

  • veći obim prozvodnje i usluga boljim korišćenjem kapaciteta,
  • viši kvalitet i širi asortiman proizvoda i usluga,
  • širenje tržišta i povećanje broja kupaca proizvoda i usluga,
  • racionalno trošenje svih resursa i ograničavanje rasta troškova,
  • povećanje prihoda od prodatih proizvoda i usluga,
  • veći iznos čiste dobiti i stopu rentabilnosti najmanje u nivou proseka grane svake delatnosti kojom se MN bavi.

Više o našoj poslovnoj politici možete pročitati ovde.