Header backgorund

Benzinska stanica u Malom Zvorniku

Benzinska stanica u Malom Zvorniku je locirana u neposrednoj blizini motela “Oaza”. Takođe je opremljena modernom opremom kao što je:

  • odvojeni ulaz za automobile i teretni saobraćaj
  • dva multipleks aparata sa 8 i 16 ruka respektivo (za automobile)
  • rezervoare kapaciteta 536.000 litara